Energirådgivning

Der er stadig mere og mere fokus på energioptimering, hvorfor vigtigheden af commissioning og energirådgivning er essentiel, samtidig med at processerne i udførelsesfasen skal følges tæt. Det er med til at sikre at der opnås overensstemmelse mellem projektering og udførelsen, hvilket er til gavn for totaløkonomien i byggeriet.

Totaløkonomien dækker over omkostninger til etablering såvel som drift af projektet.
Totaløkonomi er en fordeling af anskaffelsessum og driftsomkostninger, som vurderes efter de pågældende krav, som bygherren måtte have til projektet. Totaløkonomiske beregninger er med til at kvalificere beslutninger i en byggeproces, når driften medregnes. Dog er det væsentligt at afgrænse omfanget af beregninger til de områder, hvor det giver bedst mening – eksempelvis indeklima, tekniske løsninger på VVS og ventilation eller BMS og CTS.

Krav om brug af totaløkonomi bør indarbejdes i udbudsmaterialet og bruges aktivt i byggeprocessen – eksempelvis i forbindelse med program, dispositionsforslag, projektforslag og ved projektændringer.

Står du overfor energirenoveringer eller søger du rådgivning omkring energioptimering, står vi gerne til rådighed.

Vi hjælper gerne fra start til slut i projekterings- og udførelsesfasen.

Vi bistår med deltagelse i projekteringsmøde, commissioning-ledelse, koordinering med andre installationer, beregning af besparelse samt anlægsomkostninger.

Kan vi hjælpe dig?

Så kontakt os endelig til en uforpligtende snak.