Commissioning-ledelse

Commissioning-ledelse er et værktøj til at verificere at krav til et byggeri opfyldes i alle byggeriets faser – lige fra projektering, til udførelsesfasen og endelig over i driftsfasen. Dette sker for at sikre at byggeriet lever op til de stillede krav for drift og omkostninger, og at energiforbruget optimeres til fordel for budgettet.

Commissioning er en effektiv og veldokumenteret kvalitetsstyringsproces med fokus på helhedstænkning i byggeprocessen og bygningens totaløkonomi. Korrekt udført commissioning sikrer, at det samlede system af ventilation, køleanlæg, varmeanlæg (altså indeklima) og automatik, i drift fungerer efter hensigten og med et lavt energiforbrug til følge.

Fordele ved Commissioning-ledelse

Commissioning-processen skal skabe værdi for bygherren, såvel som driftspersonalet. Denne værdi kan bestå af reduceret energiforbrug, sparede driftsomkostninger samt point i en bæredygtighedscertificering.

Bygherrens fordele kan være:
• At byggeriet er klar til ibrugtagning fra dag ét
• At indeklimaet optimeres i udførelsesfasen således at denne lever op til forventningerne
• At driftsomkostningerne er optimerede, således at forudsigelighed og gennemskuelighed opnås
• At driftspersonalet har forudsætningerne for at drifte byggeriet i henhold til de stillede krav
• At dokumentationen passer til driftsorganisationens værktøjer og giver værdi i dagligdagen
• Et velfungerende byggeri med tilfredse brugere
• Dokumenterede ydelser og forbrug, således at driftbudgetter bliver valide
• Bedst tænkelige udgangspunkt for værdiforøgelse af bygningerne (Asset Management)

Entreprenørerne er også begyndt at vise interesse for commissioning-processen, da det giver fordele – primært i processen:
• Rigtigt byggeri første gang
• Aflevering til tiden
• Dokumentation for ydelser og kvalitet
• Minimering af mangler
• Færre garantiudkald

 

Kan vi hjælpe dig?

Så kontakt os endelig til en uforpligtende snak.