Bygherrerådgivning

Vi udfører teknisk rådgivning inden for projektudvikling, projektstyring og bygherrerådgivning og bistår kunden i hele projektforløbet som den tekniske sparringspartner.

Ikke to projekter er ens, hvorfor hvert enkelt projekt skal tilpasses ud fra hvad der er nødvendigt og vigtigt for kunden, frem for at genanvende skabeloner og metoder, som ikke vil være hensigtsmæssige i forhold til den opgave som skal løses.

Vi forsøger altid, at give kunden mest mulig værdi for sin investering gennem en forventningsafstemning tidligt i forløbet. Herved sikres det at omkostningerne bliver optimeret og investeringen anvendt, der hvor den giver størst værdi og afkast for kunden.

Når Dansk El & Energi udfører teknisk bygherrerådgivning er det opdelt i 3 faser:
1) Den indledende fase, hvor udviklingsmulighederne synliggøres, herunder kvalitet og tid.
2) Projekteringsfasen defineres og beskrives, hvorefter projektet er klar til gennemførelse. Commissioning-ledelse kan indgå på dette stadie.
3) Udførelsesfasen, hvor projektet udbydes og entreprenøren vælges og følges gennem projektforløbet i form af tilsyn.

 

Kan vi hjælpe dig?

Så kontakt os endelig til en uforpligtende snak.